2010/6 Sayılı Tebliğ Hakkında – 954-6274

2010/6 Sayılı Tebliğ Hakkında – 954-6274

Ankara, 27/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.DY.2020/954-6274
Konu: 2010/6 Sayılı Tebliğ Hakkında

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan şubelerine ilişkin kira giderleri, yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile marka tescil giderlerinin bir kısmı desteklenmekte olup, söz konusu Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 23. maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz. Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle firmalar açısından bahse konu Genelge’nin 23. maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan ihracat şartını karşılayamama riskinin ortaya çıktığı belirtilmekte olup, söz konusu salgın sebebiyle firma mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen, 2010/6 sayılı tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde “şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarının Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamayacağına” ilişkin hükmün 2020 takvim yılı için uygulanmaması hususunun 2010/6 sayılı Tebliğ’in 23. maddesi çerçevesinde uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Özkan AYDIN
Genel Sekreter

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

AB Mevzuat: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Tanıtım Faaliyetleri, Marka Tescil Giderleri, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulamanın Usul ve Esaslarına Ait İlgili Tebliğlere ve Genelgelere Aşağıdaki Linklerden Kolaylıkla Ulaşabilirsiniz.

1- Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtımı Hakkında Tebliğ 2010-6

2- Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge

3- Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtımın Desteklenmesine İlişkin Genelge

4- Türkiye Ticaret Merkezlerinin Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge

5- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtımın Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge

image_pdfimage_print