44.03 GTİP Eşyasının Kayda Bağlı İhracı Yasaklandı 148-3640

44.03 GTİP Eşyasının Kayda Bağlı İhracı Yasaklandı 148-3640

Ankara, 09. 04.2021

ORTA ANADOLU MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı: 33179930-TİM.OAİB.08.ARG3.2021/148-3640 
Konu: İhracı Kayda Bağlı Ürünler

SİRKÜLER (2021/ OMKO)

Sayın Üyemiz,

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ifade edildiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu tebliğ ile “Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)” ihracı kayda bağlanmıştır.

Konu dahilinde, pandemi öncesinde, yurtdışına ihracı tamamen yasak olan ağaç türleri dışında kalan orman ağaçlarına ait maden direklerin ihraç edilebilmesi için; Birliğimiz tarafından ilgili Genel Müdürlüğe ihracatın ormancılık politikamız açısından uygun olup olmadığına ilişkin görüş sorulmuş olup; maden direkleri ile tel direklerin ihraç edilmesine Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesi uygun görülmüştür. Ancak, pandemi nedeniyle yurtdışı ve iç piyasadaki talepler artmış olup, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntılar ortaya çıkmış, bunun sonucunda ürün fiyatlarında ani yükselmeler yaşanmıştır.

Bu itibarla, yurtdışı ihracat bağlantısı yapmış olan ihracatçılarımızın mağdur olmaması amacıyla 30.04.2021 tarihinden sonraki süreçte uygulanmak üzere, yurtiçi arzın yeterli olmaması ve ormancılık politikalarımıza uygun olmaması nedeniyle 4403 GTİP kodu altında yer alan;

– Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına,

– Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına,

– Her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına,

– Her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına,

Söz konusu tebliğ kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesi uygun görülmemiştir.

Yeni bir değişikliğe kadar uygulama yukarıdaki şekilde yapılacak olup konu hakkında bilgilerini rica ederim.

Özkan AYDIN
Genel Sekreter


Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!