30.08.2020 Tarihli 31229 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2912

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

29/8/2020 TARİHLİ VE 2912 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşmayanlar

45

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşıp, 130.000 TL`yi aşmayanlar

50

— Diğerleri

80

— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3”ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW`ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3`ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşmayanlar

45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL`yi aşıp, 135.000 TL`yi aşmayanlar

50

—- Diğerleri

80

— Diğerleri
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL`yi aşmayanlar

130

—- Diğerleri

150

— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kVV`ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL`yi aşmayanlar

130

—- Diğerleri

150

— Diğerleri

220

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikVeteriner Biyolojik Numunelere Yönetmelik 29.08.2020
Sonraki İçerikİthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2914