AB Gıda Kontrol Sıklıkları / 540-5946

AB Gıda Kontrol Sıklıkları / 540-5946

Ankara, 14/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/540-5946
Konu: Kontrol Sıklıkları

T.C. Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB’ye girişinde resmi kontrollerin geçici olarak yükseltilmesi ve acil önlemlere ilişkin 2019/1793/ AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, tatlı biber, kayısı çekirdeği, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve asma yaprağı yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelik’in eklerinde yer alan ürün listeleri risklere ve uygunsuzluklara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek amacıyla 6 ayı geçmeyecek dönemlerde düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2020 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesinde söz konusu Yönetmeliği tadil eden ve bir örneği ekte yer alan 2020/625/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmelik kapsamında;

• Ülkemizden portakal, mandalina, klementin mandalina, wilking mandalina ve benzeri narenciye hibridlerinde Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla alınan bildirimler ile üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerden edinilen verilerin pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle insan sağlığına yeni risklerin ortaya çıktığını işaret etmesi nedeniyle bu ürünlerin yükseltilmiş sevide resmi kontrolleri gerektirdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda anılan ürünler 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek’ine eklenmiş olup; portakallar %10, mandalinalar ise %5 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi olacaktır,

• 2019 yılının ilk çeyreğinde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde saptanan AB mevzuatının gereklilikleriyle yüksek oranda uygunsuzluk sebebiyle ülkemizden kuru üzüm ve nar ithalatında kimlik ve fiziksel kontrol sıklığı sırasıyla %5’ten %10’a ve %10’dan %20’ye yükseltilmiştir,

• Ülkemizden kuru kayısı ve limon ithalatında ise mevcut bilgilerin genel olarak AB mevzuatının güvenlik gereklilikleriyle yeterli derecede uygunluk gösterdiği, bu nedenle yükseltilmiş resmi kontrollerin daha fazla gerekli görülmediği belirtilerek, söz konusu ürünler 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek’inden çıkartılmıştır,

• 30 kg’ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinin 3. Paragrafında yer alan brüt ağırlık referansı, risklerin ürünlerin kendisine ilişkin olup bu ürünlerin kap veya paketlerine ilişkin olmadığı belirtilerek net ağırlığa referans yapacak şekilde değiştirilmiştir.

Söz konusu yönetmelik 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

EK: Yönetmelik Metni

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print