AB ye Kuru İncir Fındık Antep Fıstığı İhracatı 2020/299-4447

AB ye Kuru İncir Fındık Antep Fıstığı İhracatı 2020/299-4447

Ankara, 24/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/299-4447
Konu: AB ye Kuru İncir Fındık Antep Fıstığı İhracatı
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla; Tarım ve Orman Bakanlığının bir örneği Ek-1’de yer alan 24.02.2020 tarih ve 642418 sayılı yazısında, 884/2014 (EC) sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, söz konusu Tüzükte yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-2’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Sağlık Sertifikası yerine “Model Sertifika” düzenlenmesine başlanmış olduğu, bu itibarla Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası yerine Ek-3’de yer alan Model Sertifika ile Ek-4’te yer alan Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettikleri ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemeleri yaptığı ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-2’de 12’li GTİP’leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-4’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” ile birlikte Sağlık Sertifikasının yerine Ek-3’de bir örneği gönderilen “Model Sertifika”nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenlemeleri yaptığı belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
Emre OLGUNER
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü V.
Ekler:
1- 3 sayfa (Tarım ve Orman Bakanlığı Yazısı)
2- 5 sayfa (GTİP Tablosu)
3- 4 sayfa (Model Sertifika)
4- 1 sayfa (Numune Alma ve Analiz Sonuç)
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print