AB ye Kuru İncir Fındık ve Antep Fıstığı İhracatı 304-4488

AB ye Kuru İncir Fındık ve Antep Fıstığı İhracatı 304-4488

Ankara, 26/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/304-4488
Konu: AB’ye Kuru İncir, Fındık ve Antep Fıstığı İhracatı
Sayın Üyemiz,
Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bakanlığımıza iletilmiş olan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atıfla; 884/2014 (EC) sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı; söz konusu Tüzükte yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Sağlık Sertifikası yerine “Model Sertifika” düzenlenmesine başlanmış olduğu ifade edilmekte olup, bu doğrultuda Bakanlığımız BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası yerine Ek-2’de yer alan Model Sertifika ile Ek-3’te yer alan Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep ediliği bilgisi paylaşılmıştır.
Aynı yazıda devamla, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenleme yapıldığı; bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-1’de 12’li GTİP’leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” ile birlikte Sağlık Sertifikası yerine Ek-2’de bir örneği gönderilen “Model Sertifika”nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenleme yapılmış olduğu belirtilmiştir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EKLER:
1-Ürün Listesi
2-Model Sertifika
3-Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu
4-Tarım ve Orman Bakanlığının Yazısı
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print