AB`ye Tek Tırnaklı İhracatı 506-5720

AB`ye Tek Tırnaklı İhracatı 506-5720

Ankara, 07/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/506-5720
Konu: AB`ye Tek Tırnaklı İhracatı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Canlı tek tırnaklılar ve bunların semen, yumurta ve embriyolarının Avrupa Birliği (AB)’ne girişi için koşullar hakkında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 28 Nisan 2020 tarihli ve L 33 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde Büyükada’da bir atta ruam hastalığı vakasının teyit edildiğinin Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemi (Animal Disease Notification System) aracılığıyla 25 Aralık 2019 tarihinde AB’ye bildirildiği belirtilmekte olup, ülkemizden tek tırnaklıların ve bunların germinal ürünlerinin AB’ye girişlerinin en az 6 aylık bir süre için askıya alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün Ek I’inde yer alan ülkemize ilişkin kısım değiştirilmiş olup, kayıtlı atların ülkemizden AB’ye geçici girişi (temporary admission), yeniden girişi (re-entry), ithalatı ve transit geçişine ilişkin izinler kaldırılmıştır. Söz konusu Tüzük 18 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

EK: 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print