image_pdfimage_print

Ankara

Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı Yürürlüğe Girdi

     T.C. Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruda; Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede daha etkin bir denetim ve kontrol mekanizması temin etmek ve mücadele sürecinde etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla; 23/08/2012 tarihli ve 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile eylemleri tamamlanan 23/02/2012 tarihli Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı yürürlükten kaldırılarak, yeni kaçakçılık trendleri ve güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 06/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Söz konusu Genelgenin 12 nci maddesinde belirtilen ve ilgili birimler nezdinde gerekli mücadele faaliyetlerine yer verilen Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı ise Ticaret Bakanlığı resmi internet yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelge ve eylem planına aşağıdaki bağlantı linkleri kullanılarak ulaşılabilir.

Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadeleye Yönelik Tedbirler 2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İçin Link’e Tıklayınız.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021/2023) İçin Link’e Tıklayınız.

Kaynak : Ticaret Bakanlığı

image_pdfimage_print