AB Mevzuat     

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

14.05.2020 Tarihli (Anti Damping Soruşturması 2020-C 166/05)

Türkiye menşeli demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithaline yönelik Avrupa Birliği “Anti Damping Soruşturması” açılmasına ilişkin olarak;

Soruşturma 31 Mart 2020 tarihinde Eurofer (‘şikayetçi’) tarafından, demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çeliklerin sıcak haddelenmiş yassı mamullerinin toplam Birlik  üretiminin %’inden fazlasını temsil eden üreticiler adına yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Zarara ilişkin soruşturma 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayacaktır. Ancak değerlendirme ve karşılaştırma açısından 1 Ocak 2016’dan soruşturma sonuna kadar dönem de dikkate alınacak.

AB Resmi Gazetesinde bugün yayımlanan bildirime göre soruşturma kapsamındaki ürünlerin AB Nomenklatür kodları aşağıdaki gibidir;

7208.10. 00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37 00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, ex 7225.19.10 (TARIC code 7225.19.10.90), 7225.30.90, ex 7225.40.60 (TARIC code 7225.40.60.90), 7225.40.90, ex 7226.19.10 (TARIC code 7226.19.10.90), 7226.91.91 ve 7226.91.99

Anti Damping Soruşturması İçin Link’i Tıklayınız

Avrupa Birliği Resmi Gazete Sitesi İçin Link’i Tıklayınız


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.