T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-40216608-131.99-
Konu : Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgeleri

30.12.2021 / 70427699
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Yönetmeliğinin “Sahibinin talebi üzerine geçici depolama yerinin devri veya kapatılması başlıklı” 516 ncı maddesi ile Geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması” başlıklı 517 nci maddesi ve “Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması” başlıklı 523 üncü maddesi ile Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 nci maddeleri çerçevesinde Bölge Müdürlüğünüz bağlantı gümrük idareleri
denetimleri altında faaliyet göstermekte iken 2021 yılı dahil geçmiş yıllarda faaliyetleri sona erdirilen ya da açma işletme izni geri alınan geçici depolama yerleri ile antrepoların Açma ve İşletme İzin Belgelerinin, ilgili gümrük müdürlüğünce ilgili geçici depolama yeri ve antrepo işleticisinden geri alınması ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü