Yazar: abgmrkadmn

Ana Sayfa abgmrkadmn
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
Yazı

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Kanun Sayısı: 7223  Kanun Tarihi: 05.03.2020 12.03.2020 Tarihli 31066 Sayılı Resmi Gazete       ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU      BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi...

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı ve Rejimi – CE İşaret Yönetmeliği – Dış Ticaret Standardizasyon Yönetmeliği
Yazı

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı ve Rejimi – CE İşaret Yönetmeliği – Dış Ticaret Standardizasyon Yönetmeliği

     Teknik Düzenlemeler Mevzuatı      Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve Standardizasyon Yönetmeliği “CE” İşareti Yönetmeliği Kanun Sayısı 4703 Kanun Tarihi 11.07.2001 11.07.2001 Tarihli 24459 Sayılı Resmi Gazete  ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam...

Tasfiye Yönetmeliği
Yazı

Tasfiye Yönetmeliği

25.06.2013 Tarihli 28688 Sayılı Resmi Gazete       TASFİYE YÖNETMELİĞİ       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE...

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı
Yazı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı

     KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU MEVZUATI      4684 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ KARARLAR 88/12944 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2003/6660 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR 2004/7668 SAYILI KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR 2009/14803 SAYILI KAYNAK...

Kambiyo Mevzuatı
Yazı

Kambiyo Mevzuatı

     KAMBİYO MEVZUATI      1567 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNU 4961 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4961 SAYILI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA 32 SAYILI KARAR ———- / / / ———- Kanun Sayısı 1567 Kanun Tarihi 20.02.1930 25.03.1930 Tarihli 1433 Sayılı Resmi Gazete TÜRK PARASI KIYMETİNİ...

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı (Tebliği ve Yönetmelik)
Yazı

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı (Tebliği ve Yönetmelik)

     HARİÇTE İŞLEME MEVZUATI      Karar Sayısı 2007/11864 Karar Tarihi 15.03.2007 05.04.2007 Tarihli 26484 Sayılı Resmi Gazete HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL EDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ YÖNETMELİĞİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI Karar Sayısı: 2007/11864 Ekli “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması;...

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı (Tebliğ ve Kararlar)
Yazı

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı (Tebliğ ve Kararlar)

     Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı      Karar Sayısı 2005/8391 Karar Tarihi 17.01.2005 27.01.2005 Tarihli 25709 Sayılı Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI Karar Sayısı: 2005/8391 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli...

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Yazı

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

     Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği      21.05.2014 Tarihli 29006 Sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması...

İhracat Mevzuatı (Yönetmelik ve Rejim Kararları)
Yazı

İhracat Mevzuatı (Yönetmelik ve Rejim Kararları)

     İHRACAT REJİMİ KARARI      Karar Sayısı 95/7623 Karar Tarihi 22.12.1995  06.01.1996 Tarihli 22515 Sayılı Resmi Gazete İHRACAT REJİMİ KARARI Karar Sayısı: 95/7623 Ekli “İhracat Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu ‘nun 22/12/1995 tarihli ve 95/84 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve...

İthalat Mevzuatı (Yönetmelik ve Rejim Kararları)
Yazı

İthalat Mevzuatı (Yönetmelik ve Rejim Kararları)

     İthalat Mevzuatı      Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İthalat Rejimi Kararı İthalat Yönetmeliği İthalat Genelgesi (2020/1) Kanun Sayısı 474 Kanun Tarihi 14.05.1964 25.05.1964 Tarihli 11711 Sayılı Resmi Gazete GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 – 3502/2 md.) Gümrük Giriş Tarife Cetveli,...

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Yazı

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

Kanun Sayısı 3218 Kanun Tarihi 06.06.1985 15.06.1985 Tarihli 18785 Sayılı Resmi Gazete      3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu      BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest...

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Yazı

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kanun Sayısı 5607 Kanun Tarihi 21.03.2007 31.03.2007 Tarihli 26479 Sayılı Resmi Gazete       5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU      BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarını belirlemektir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Yazı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Kanun Sayısı 4760 Kanun Tarihi 06.06.2002 12.06.2002 Tarihli 24783 Sayılı Resmi Gazete      4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu      BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin konusu Madde 1 – (1) Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, b) (II) sayılı listedeki...

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Yazı

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Kanun Sayısı 3065 Kanun Tarihi 25.10.1984 02.11.1984 Tarihli 18563 Sayılı Resmi Gazete      3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu      BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu Verginin konusunu teşkil eden işlemler: Madde 1 – Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: (1) Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan...