image_pdfimage_print

Konu: Avrupa Birliği Tarım Mevzuatında Değişiklikler

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

04.08.2021 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişiklikler aşağıda yer almaktadır.
1) Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2021/1164 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
2) Organik üretimde bazı ürün ve maddelerin kullanılmasına izin verilmesi ve listelerin oluşturulması hakkında 2021/1165 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
3) 2022 yılından itibaren balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde biyolojik, çevresel, teknik ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve yönetimi için çok yıllı Birlik programını belirleyen 2021/1167 sayılı Komisyon Kararı, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
4) 2022 yılından itibaren balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde verilerin toplanması ve yönetimi için çok yıllı Birlik programının bir parçası olarak denizde zorunlu araştırma anketleri ve listeleri belirleyen 2021/1168 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
5) Bazı genetiği değiştirilmiş organizmaları içeren, bunlardan oluşan veya bunlardan üretilen ürünlerin piyasaya arzına dair onaylar hakkında 2011/891, 2017/1211, 2017/1212, 2017/2449, 2019/2085 ve 2019/2086 sayılı Kararları tadil eden 2021/1161 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 15 Temmuz 2021 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
6) Kuzey Denizi’nde bazı balık türlerine dair önlemler hakkında 2019/1241 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1160 sayılı Komisyon Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 15 Temmuz 2021 tarihli ve L 250 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
7) Yunanistan bayraklı gemilerin Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de mavi orkinos için balıkçılık kapanışını belirleyen 2021/1154 sayılı Komisyon Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 14 Temmuz 2021 tarihli ve L 249 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
8) Yunanistan bayraklı küçük gemilerin bazı takımadalarda mavi orkinos için balıkçılık kapanışını belirleyen 2021/1155 sayılı Komisyon Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 14 Temmuz 2021 tarihli ve L 249 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
9) “Steviol Glikozitler” gıda katkı maddelerine dair 1333/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II sayılı Eki ve 231/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün Eki’ni tadil eden 2021/1156 sayılı Komisyon Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 14 Temmuz 2021 tarihli ve L 249 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
10) Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde balıkçılık ürünlerinin karaya çıkarılmasına ve aktarma işlemlerine izin verilen ve üçüncü ülke balıkçı gemileri için liman hizmetlerine erişilebilen limanların listesi, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 14 Temmuz 2021 tarihli ve CI 282 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
11) Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/1146 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihli ve L 247I sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
12) Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu’nun kurulması hakkında 2017/1004 sayılı Tüzüğü tadil eden 2021/1139 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihli ve L 247 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
13) Hayvan sağlığı alanında listelenen belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne ilişkin kurallara dair 2020/687 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1140 sayılı Komisyon Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihli ve L 247 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
14) Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1141 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihli ve L 247 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
15) Ortak tarım politikası kapsamında 2021 için belirli doğrudan destek programlarına uygulanabilecek bütçe tavanlarının belirlenmesi hakkında 2021/1135 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 12 Temmuz 2021 tarihli ve L 245 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazete Sitesine Erişmek İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print