Avrupa Birliği'ne Fındık İhracatı 303-4487

Avrupa Birliği'ne Fındık İhracatı 303-4487

Ankara, 26/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/303-4487
Konu: Avrupa Birliği’ne Fındık İhracatı
Sayın Üyemiz,
TC Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin önceki talep yazı konusu, ülkemiz menşeli bazı meyve ve sebzeler ile fındığın AB’ye girişte tabi oldukları resmi kontrolleri ve acil önlemleri düzenleyen 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün IV sayılı ekinde yer alan ve AB’ye ihraç edilen ülkemiz menşeli asma yaprağı, kuru incir, Antep fıstığı ve fındık sevkiyatlarına eşlik etmesi gereken sertifikanın I.14 ve I.15 sayılı bölümlerinde yer alan sırasıyla sevkiyat çıkış tarihi ve zamanı ile nakliye araçlarına ilişkin tanımların sertifika başvurusu sırasında kesin olarak bilinmemesi ya da sertifika düzenlendikten sonra değişikliğe uğramasının olası olması sebebiyle anılan kısımların boş bırakılmasının mümkün olup olmadığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nezdinde araştırılmıştır.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan alınan cevapta, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden (DG SANTE) alınan bilgiye istinaden, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün IV sayılı ekinde yer alan sertifikanın tamamlanmasına ilişkin genel notların beşinci paragrafına atıf yapılmaktadır. Söz konusu paragrafta alıcı, giriş sınır kontrol noktası (entry border control post-BCP) veya nakliye detaylarının (nakliye aracı ve tarihi) sertifikanın düzenlenmesinden sonra değişmesi halinde sevkiyattan sorumlu operatörün AB’ye giriş yapılan üye ülkenin yetkili kurumunu bilgilendirmesi gerektiği belirtilmekte olup, bu tür değişikliklerin sertifikanın yenilenme talebi sonucunu doğurmayacağı ifade edilmektedir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nca söz konusu paragrafın, bahse konu bilgilerin sertifikada yer almasının zorunlu olmasına rağmen herhangi bir sebeple ilave bir değişikliğin sevkiyattan sorumlu operatörün BCP’yi ortak sağlık giriş dokümanı (common health entry document-CHED) aracılığı ile gereğince bilgilendirmesi halinde sorun olmaması gerektiği anlamına geldiği belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print