Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti 455-5435

Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti 455-5435

Ankara, 28/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/455-5435
Konu: Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 7 Nisan 2020 tarih ve 44 sayılı Kararı’ nın İngilizce tercümesi iletilmiş olup, söz konusu Karar’ ın I no lu ekinin elimine edilen GTİP’leri, II no lu ekinin yeni eklenen GTİP’leri, III no lu ekinin ise ilgili ürünlerde uygulanacak olan gümrük vergilerini gösterdiği bildirilmektedir.
Alınan yazıda ayrıca, III nolu ekte yer alan ve 8483.40.230.2, 8536.50.800.1 ve 8545.20.000.1 pozisyonlarında belirlenmiş gümrük vergilerinin 7 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2022 dönemi için sıfır olarak uygulanacağı, dönem bitiminde ise karşılarında belirlenen oranların yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EK : Karar
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print