image_pdfimage_print

06.01.2022 Tarihli 31711 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5066

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

05 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Komisyonca, 10 Temmuz 2015 tarihine kadar alınmış olan kararlar çerçevesinde ürün bazında oluşan nihai artış oranlarından; 10 Temmuz 2015 tarihi sonrasında yeni bir karar alınmamış ürünler için bu nihai artış oranlarının, 10 Temmuz 2015 tarihi sonrasında Komisyon tarafından alınan yeni kararlarla söz konusu nihai artış oranı düşürülmüş ürünler için ise yeni belirlenen nihai artış oranlarının, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işleminden muaf tutulmasına devam olunur.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print