Besilik Erkek Sığır İthalat Başvuru Duyurusu

Kaydet
Kapat

1. Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden, 01.02.29.49.00.00 GTİP kodlu (161-300 kg) ve 01.02.29.99.00.00 GTİP kodlu (301-399 kg) toplam 150.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır.

2. Besilik sığırlar; Angus, Charolais (Şarole), Limousin(Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac (Obrak), Gasconne, Salers, BlondeD’Aquitane, Senepol, Braford, Brangus, Simental (Fleckvieh) ve Shorthorn ırkları veya bunların melezleri olmalıdır.

3. Müracaatlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 31/08/2022 tarihine kadar Ek’li dilekçe, İşletme Tescil Belgesi ve Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler dahil).

4. Müracaatta bulunacakların, Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) en az 1 (bir) yıllık işletme kaydı bulunmalıdır. Bir işletme için tek müracaat yapılabilir.

5. Müracaat edecek başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre aşağıda belirtilen oranlara tekabül eden hayvan sayısı kadar başvuru yapabileceklerdir. (bir işletme en fazla 5.000 (beşbin) baş için başvurabilir.)

İşletme Kapasitesine Göre Başvuru Oranı

​İŞLETME KAPASİTESİ ​BAŞVURU YAPILABİLECEK AZAMİ HAYVAN SAYI ORANI
​200 – 1000  Baş aralığı ​% 25  
​1001-5000 Baş aralığı ​% 20
​5001  Baş ve üzeri ​% 15 
 
6. Müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı;
 
a. 150.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidilerek liste Genel Müdürlüğün web sitesinde yayınlanacaktır. 
b. 150.000 baştan az olması halinde, geriye kalan miktar, müracaatta bulunanlardan talep edenlere dağıtılacaktır. Bunun için talepte bulunacaklar yeni taleplerini 5 (beş) iş günü içerisinde yapacaklardır. Liste Genel Müdürlüğün web sitesinde yayınlanacaktır.
     
7. Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 19/09/2022 tarihine kadar yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru miktarı 6. Maddenin a. bendine göre tamamlanması durumunda bu süre 13.09.2022 tarihinde sona erer. 
 
Ön Başvuru Dilekçesi için tıklayınız. 
 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.


  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top