Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı Tarafından Yapılması / 553-6045

Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı Tarafından Yapılması / 553-6045

Ankara, 20/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/553-6045
Konu: Tıbbi ve Tıbbi olmayan Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı tarafından Yapılması

Bilindiği üzere, Çin’de başlayıp kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın hastalıkla mücadele kapsamında, pandeminin topluma yayılmasını önlemekte koruyucu maske kullanımı oldukça önem kazanmıştır. Söz konusu ürünlere hem ülke içinde hem de ülke dışından talep oldukça artmıştır.

Bu kapsamda, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 12.5.2020 tarih ve 54349872 Sayılı yazısı ile dokuma ve örme kumaştan mamul bez maskelerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimat verilmiştir.

Ayrıca, TSE tarafından COVID-19’un neden olduğu pandemi sürecinde virüse karşı koruma sistemleri ve ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle, kullanılacak hijyenik maskelerin sahip olması gereken minimum gerekliliklerini içeren bir kriter hazırlanması gerekliliği ortaya çıktığı belirtilerek “TSE K 599 – Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri – Tıbbi olmayan” standardı oluşturulmuş ve erişime açılmıştır.

Bu bağlamda, ülkemiz hazır giyim ve tekstil sektörümüz giyim ve ev tekstil gibi geleneksel ürünlerin imalatında dünyanı en güçlü ülkelerinden biriyken, maskelerin de yer aldığı, doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu için çok çeşitli standartlar taşıması gereken medikal tekstil alanı sektör üreticileri için yeni bir alandır. Sektör firmalarından özellikle medikal standartlar konusunda çok fazla bilgi talebi ve soru gelmektedir. Bu alanda, standartlara uygun üretim hem ülkemizin imajımız açısında hem de büyüme potansiyeli yüksek pazarda ihracat payımızı arttırmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu itibarla, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği iştiraki olan ve iletişim bilgileri ekte verilen, cihaz dolanımı ve ekipmanlar konusunda tam teşekküllü akredite laboratuvarlarından biri olan Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.’de hem tıbbı olmayan maskelerde “TSE K 599 – Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri – Tıbbi olmayan” hem de tıbbi maskelerde TS EN 14683-Tıbbi yüz maskeleri – Gereklilikler ve deney yöntemleri” ve ilgili diğer tüm testlerin yapılmakta olduğunu belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

Ek: Ekoteks İletişim Bilgisi ve Dağıtım Yerleri (1 Sayfa)

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print