Brezilya'nın Medikal ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti 2020/296-4427

Brezilya'nın Medikal ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti 2020/296-4427

Ankara, 24/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/296-4427
Konu: Brezilya’nın Medikal ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla Brezilya hükümeti tarafından alınan önlemler kapsamında, %70 veya daha yüksek içeriğe sahip etil alkol, dezenfektanlar, antiseptik jeller, koruyucu plastik giysi ve aksesuarları, klinik eldivenler ve maskeler, cerrahi kullanım için eşyalar, kompres, kateterler, otomatik solunum cihazları ve termometreler gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinde gümrük vergilerinin 18/03/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar sıfırlandığının ifade edildiği bildirilmektedir.
Söz konusu ürün listesi ile açıklanan diğer ekonomik tedbirleri içeren yazı ekte yer almaktadır.
Bilgilerine sunulur.
Emre OLGUNER
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü V.
EKLER :
– Brezilya’ya İhracatta Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler Listesi (3 Sayfa)
– Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Yazısı (2 Sayfa)

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİLERİ 30 EYLÜL 2020 TARİHİNE KADAR SIFIRLANAN ÜRÜNLER

GTİP               Tanımı
2207.20.19      Ex 001 – Alkolik mukavemete sahip, hacimce % 70’e eşit veya daha fazla olan, insan tüketimine uygun olmayan etil alkol
2934.99.34      Nükleik asitler ve tuzları
3808.94.19      Ex 001 – Sadece ev temizlik uygulamalarında doğrudan kullanım için ambalajlardaki diğer dezenfektanlar
3808.94.29      Ex 001 – % 70 etil alkole dayalı antiseptik jel, nemlendiriciler, kıvam arttırıcı ve pH düzenleyici içeren, el hijyeni için uygun olanlar
3926.20.00      Ex 001 – Plastik koruyucu giysi ve aksesuarlar
3926.20.00      Ex 002 – Koruyucu eldivenler, plastik
3926.90.40      Laboratuvar veya eczane ürünleri
3926.90.90       Ex 001 – Bağlantı çubuğunu kullanıcının kafasına takmak için uygun, bireysel koruma maskesi için plastik klips
3926.90.90       Ex 002 – Plastik burun klipsi, bireysel koruma maskesi için uygun
3926.90.90       Ex 003 – Koruyucu plastik maskeler
3926.90.90       Ex 004 – Tıbbi prosedürler sırasında hastaları konumlandırmak için kullanılan bantlı kayışlar, entegre kol koruyucuları ve baş desteği, vücut kayışları, kaldırma levhaları, yüz maskeleri ile köpük plastik yastıklar
3926.90.90       Ex 005 – Ameliyathanelerde steril alanı korumak için kullanılan tipte steril tek kullanımlık perdeler ve plastik kapaklar
3926.90.90       Ex 006 – Polistiren plastiklerden yapılmış steril dekantörler, aseptik ürünleri veya ilaçları steril torbalara, şişelere veya cam kaplara veya bu kaplardan aktarmak için kullanılan
3926.90.90       Ex 007 – Cerrahi prosedürler sırasında kılavuz telleri tutmak için klipsli kalıplanmış plastik kaplar
3926.90.90       Ex 008 – Plastik cerrahi ürünler
4015.11.00        Ameliyat için
4015.19.00       Diğerler
5601.22.99       Diğerleri
6210.10.00       Ex 001 – Sahte kumaştan yapılmış, emprenye edilmiş, kaplanmamış, kaplanmış veya lamine edilmiş, kumaşlı koruyucu kıyafetler
6210.20.00      Ex 001 – Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış erkek koruyucu kılıfları, ceketleri ve benzeri eşyaları
6210.30.00      Ex 001 – Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış kadın koruyucu pelerinleri ve benzeri ürünler
6210.40.00      Ex 001 – Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, plastik veya diğer malzemelerden veya kauçuklu kumaşlardan yapılmış diğer erkek giysileri
6210.50.00      Ex 001 – Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş kumaşlardan, plastik veya diğer malzemelerden veya lastikli kumaşlardan yapılmış diğer kadın giysileri
6307.90.10      Ex 001 – Koruyucu maskeler, cerrahi maskeler, koruyucu kapaklar, tek kullanımlık kılıflar, tek kullanımlık hastane gereçleri, ayak koruyucuları, sahte kumaştan
6307.90.90     Ex 001 – Anında, endotermik kimyasal reaksiyondan oluşan soğuk kompresler, ani, harici tekstil kaplama ile kombine
6307.90.90     Ex 002 – Göz kompresleri, her biri cırt cırtlı veya silikonsuz, silika veya jel boncuklarla doldurulmuş bir kumaş kılıftan
6307.90.90     Ex 003 – Tek kullanımlık yüz maskeleri, kumaştan yapılmış
6307.90.90     Ex 004 – Her biri kalp, daire veya kadran şeklinde çıkarılabilir kumaş kılıflı tekstil jel pedleri
6307.90.90     Ex 005 – Tek kullanımlık tekstil malzemesinin sıcak ambalajı (ekzotermik kimyasal reaksiyon)
6307.90.90     Ex 006 – Pamuktan laparotomi süngerleri
6307.90.90    Ex 007 – Tekstil malzemeden yapılmış, kanca ve halka bağlayıcılı veya merdiven kilitli emniyet veya hasta koruma kayışları
6307.90.90    Ex 008 – Tekstil tek basınç manşet kılıfı
6307.90.90    Ex 009 – Kare veya dikdörtgen boyutlarda pamuktan dokunmuş gazlı bez süngerler
6307.90.90   Ex 010 – Her biri kalp, daire veya kadran şeklinde çıkarılabilir kumaş kılıflı tekstil jel pedleri
6505.00.22    Suni ve sentetik elyaf
7326.20.00    Ex 001 – Burun klipsi ve demir veya çelik metal klipsler, bireysel koruma maskesi için uygun olanlar
9004.90.20    Güvenlik gözlükleri
9004.90.90    Ex 001 – Güvenlik siperlikleri
9018.39.22    Arteriyel embolektomi için (vinil klorür) kateterler
9018.39.23    Termodilüsyon için poli (vinil klorür) kateterler
9018.39.24    Poliüretan veya etilen-tetrafloroetilen (ETFE) kopolimerinin periferik intravenöz kateterleri
9018.39.91    İğne, kelebek fiksasyon tabanı, konektörlü ve fişli plastik borudan oluşan arteriyovenöz fistül için makale
9018.39.99    Ex 001 – Laringeal tüp, plastik, rutin anestezik veya cerrahi prosedürler için uygun, spontan ve / veya kontrollü ventilasyonlu
9018.90.10    Kan nakli veya intravenöz infüzyon için
9019.20.10    Oksijen tedavisi
9019.20.30    Solunum resüsitasyonu
9019.20.40    Otomatik solunum maskeleri (çelik akciğerler)
9020.00.10    Gaz maskeleri
9020.00.90    Diğerleri
9025.11.10      Klinik termometreler
 

T.C.
SAO PAULO BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

Sayı : 94305037-724.01.01
Konu : Brezilya’nın Medikal Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

DAĞITIM YERLERİNE

Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla Brezilya hükümeti tarafından çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu çerçevede alınan en kapsamlı ekonomik önlemler Ekonomi Bakanı Paulo Guedes tarafından 16 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştır.
Buna göre, %70 veya daha yüksek içeriğe sahip etil alkol, dezenfektanlar, antiseptik jeller, koruyucu plastik giysi ve aksesuarları, klinik eldivenler ve maskeler, cerrahi kullanım için eşyalar, kompres, kateterler, otomatik solunum cihazları ve termometreler gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinde gümrük vergileri 18/03/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar sıfırlanmıştır. Söz konusu ürün listesi ekte sunulmaktadır.
Açıklanan diğer ekonomik tedbirlerin başlıcaları ise aşağıda sunulmaktadır:
Yüksek risk altındaki nüfusa yönelik 83,4 milyar Real (16,7 milyar Dolar) bütçe ayrılmıştır.
Emeklilerin 13. maaş denilen yıl sonu ikramiyeleri Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere erken ödenecektir,
Düşük gelirli kesime yönelik “Bolsa Familial” refah programına 3,1 milyar Real (620 milyon Dolar) ek fon sağlanacak ve programa 1 milyon yeni  ailenin dahil olması sağlanacaktır.
Virüsten en fazla etkilenen sektör ve iş yerlerine 59,4 milyar Real (12 milyar Dolar) fon sağlanacaktır.
İşverenlerin İşçi Garanti Fonu (FGTS) katkı payı ödemeleri 3 ay ertelenecektir,
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin “Simples Nacional” vergi sistemine yaptıkları katkı payları ödemesi 3 ay ertelenecektir,
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 5 milyar Real (1 milyar Dolar) ilave kredi sağlanacaktır.
Virüsle mücadelede gerekli görülen yerel ve ithal ürünlerde geçici olarak Sanayileşmiş Ürün Vergisi (IPI) muafiyeti uygulanacaktır.
Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olası negatif etkileri çerçevesinde ülkenin yılsonu büyüme oranı beklentisi %1,99’dan, %1,68’e düşürülmüştür. Ayrıca ülkede ilk kez Dolar, 5 Real seviyesini aşmıştır. Ekonomi Bakanı Guedes, önümüzdeki dönemde ilave önlemler getirilmesinin planlandığını açıklamıştır.
Bilgilerine arz ederim.
e-imzalıdır
CANSU DİNÇER ZEYBEK
Ticaret Ataşesi
Ek: Gümrük Vergileri Sıfırlanan Medikal Ürünler
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler
Genel Müdürlüğüne
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print