BTB Kararı-Atiken-Soya Proteini Konsantresi

BTB Kararı-Atiken-Soya Proteini Konsantresi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-162.01
Konu :BTB Kararı – Atiken – Soya Proteini Konsantresi

03.02.2020 / 51947142

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 08.08.2019 tarihli ve 46745116 sayılı yazı.
b) 15.08.2019 tarihli ve 46806475 sayılı yazınız.
İlgi (a)’da kayıtlı, Atıken Biyokütle Enerji Kaynakları Geri Dönüşüm Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alınan dilekçede TR060000190024 referans numaralı BTB’ye itiraz
edilmiştir.
Bilindiği üzere TGTC 21.06 pozisyonunda “tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları” yer almaktadır. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 21.06 pozisyonu
açıklama notlarında da bir eşyanın bu pozisyona dahil olması için tarifenin diğer herhangi bir pozisyonunda yer almaması gerektiği yinelenmektedir. Buna göre eşyanın 21.06 pozisyonunda
sınıflandırılabilmesi için tarifenin diğer pozisyonlarında sınıflandırılamadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 23. Fasıl 1 nolu Fasıl Notunda “Bitkisel veya hayvansal maddelerin bitki döküntüleri, bitki kalıntıları ve yan ürünler dışında, ana maddenin esas özelliklerini kaybettirecek
derecede bir işleme tabi tutulmasıyla elde edilen, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, hayvan gıdası olarak kullanılmaya elverişli ürünler 23.09 pozisyonunda yer alırlar.”
denilmekte, aynı faslın Genel Açıklamalarında “Bu Fasıl, hazır gıda sanayiinde kullanılan bitkisel maddelerden arta kalan değişik kalıntı ve döküntüleri ve aynı zamanda hayvansal menşeli bazı ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin bazıları insan tüketimi için uygun olmasına rağmen esas kullanımları (tek başlarına veya diğer maddelerle karıştırılarak) hayvan beslenmesidir. Bazıları ise (şarap tortusu, ham tartar ve yağlı tohum küspeleri gibi) sanayide de kullanılmaktadır.” ifadesi yer almaktadır.
23.09 pozisyonu Açıklama Notlarına göre bu pozisyon, bitkisel ve hayvansal maddelerin orijinal maddenin esas özelliklerini kaybetme derecesine kadar işlenmesi sonucu elde edilen ve hayvan
beslemede kullanılan türden olan ürünleri içermektedir.
BTB konusu X-Soy 600 ticari tanımlı eşya, kuru madde üzerinde %61 ham protein, %6,35 nem, %2,34 nişasta, %2,34 ham yağ olduğu ve süt proteini içermediği 24.07.2019 tarih ve 0619BTB0080
sayılı Analiz Raporu ile tespit edildiği, başvuru sahibinden alınan 29.11.2019 tarihli dilekçe ve eklerinin incelenmesinden de eşyanın %60-65 arasında bir oranda protein içerdiği, su hayvanı yemleri, domuz yemleri, başlangıç tavuk diyetleri, evcil hayvan yemleri ve inek sütü ikame yemleri için fonksiyonel bir bileşen olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
2017/11114 sayılı BKK eki DGÖ sınıflandırma kararına göre; kuru madde üzerinden hesaplandığında yaklaşık % 69 ila % 71 oranında protein içeren, fermente edilebilen şekerlerin, antijenlerin, termik işlemle, öğütme ve elekten geçirme sureti ile elimine edilmesiyle yağı alınmış soya baklaları flokonlarından elde edilen ürün olarak tanımlanmış “Yağı alınmış soya baklası unu proteinleri
konsantresi” 21.06 pozisyonunda, kuru madde üzerinden hesaplanan protein oranı yaklaşık % 50 olan, baklalarından çıkarılmış, kurutulmuş soya tanelerinin buharla termik usulle işlenmesiyle, çözücüler yardımıyla ekstraksiyonuyla veya öğütme suretiyle elde edilmiş un olarak tanımlı “Yağı alınmış soya baklası unu” 23.04 pozisyonunda sınıflandırılmıştır. BTB konusu eşyada, Laboratuvar Müdürlüğünün 24.07.2019 tarih 0619BTB0080 sayılı Analiz Raporuna göre %61 oranında ham protein bulunduğu tespit edilmiş olup, sınıflandırma kararlarında örnek olarak gösterilen eşyanın protein oranları referans alınarak sınıflandırmanın yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Ürün ile ilgili olarak internet üzerinde yapılan araştırmada da ürünün yüksek kaliteli protein bileşeni olduğu, hayvanın cinsi, yaşı veya yetiştirilme sistemine uygun bir şekilde hayvan gıdası,
özellikle balık, karides, domuz, kümes hayvanları için kullanıldığı ve hayvan gıdası olarak pazarlandığı; firma tarafından verilen 08.08.2019 tarihli dilekçe ekinde, üretici tarafından ürünün “Su hayvanı yemleri, domuz yemleri, başlangıç tavuk diyetleri, evcil hayvan yemleri ve inek sütü ikame yemleri için fonksiyonel bir bileşen olarak kullanılan, yüksek kalitede yenilikçi bir bitkisel protein” olarak tanımlandığı anlaşılmakta, firma tarafından verilen 29.11.2019 tarihli dilekçe ekinde yer alan ve mezkur ürün için Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından verilen 25.07.2019 tarihli, üründe bulunan GDO tespitine yönelik Muayene ve Analiz Raporunda da eşyanın ilgili mevzuat hükümlerine göre yem numunesi etiketlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bunlara ilaveten, AB BTB veri tabanında yapılan incelemede BTB konusu eşya ile birebir aynı eşya için Almanya tarafından verilmiş olan DEBTI37890/19-1 referans nolu BTB’de de eşyanın
2309.90.31 KN kodunda sınıflandırıldığı görülmüştür. Tüm bilgiler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde BTB konusu eşyanın 2309.90.31.00.00 GTİP’inde sınıflandırılması gerektiğine, bu çerçevede, TR060000190024 referans no.lu referans no.lu BTB’nin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
H. Atalay TÜRKEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print