Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’de Değişikliğin Karşılaştırmalı Tablo

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’de Değişikliğin Karşılaştırmalı Tablo

29.05.2020 Tarihli 31139 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan 

“Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/10)

20.12.2006 Tarihli 26382 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan (İhracat 2006/12) sayılı tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları karşılaştırmalı tablo ekte sunulmuştur.

Otomotiv sektöründe azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe azami %60, tekstil ürünleri sektöründe azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe azami %70 olan döviz kullanım oranları %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirleneceği ifade edilmiştir. Bu değişiklik, 29.05.2020 tarihinden sonra alınan Dahilde İşleme İzin Belgelerinde kullanılacaktır.

Karşılaştırmalı Tablo İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print