26 Haziran Cuma Günü Yayınlanan Resmi Gazetede; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Yer Aldı     

Gözetim kıymeti üzerinden tahsil edilen vergilerin geri verilmesi yönünde bir emsal karar niteliğinde değerlendiriliyor. Kararda Gözetim uygulamasına yönelik olarak Gümrük Kıymetinin yükseltilmesi suretiyle Gözetim Belgesi temin edilmeden Serbest Dolaşıma sokulan eşyalara ilişkin ödenen vergilerin eşyanın gerçek kıymeti esas alınarak tahsil edilmediği, gözetim kıymeti üzerinde tahsil edilen vergilerin Gümrük Kanunu’nun 211. Maddesine istinaden fazla ödenen vergi olarak değerlendirilerek başvuru tarihinden itibaren yasal tecil faizi ile birlikte geri verilmesi gerektiği yönünde hüküm tesis edildi.

Karar ile gözetim kıymeti üzerinden tahsil edilen vergilerin geri verilmesi yönünde bir emsal karar niteliğinde değerlendiriliyor. Diğer yandan farklı mahkemelerin bu yönde verdikleri kararlara ilişkin olarak uygulama birliği oluşmasını niteliğini de taşıyor.

Kararda metninde kararın doğruluğunu ve hatalı olduğunu belirten görüşler yer alıyor.  Gözetim kıymeti üzerinden tahsil edilen vergilerin tahsilinde gözetim kıymetinin istatistiksel bir uygulama olduğu ve ilave vergilendirme gibi sonuçlar doğurmaması gerektiği belirtiliyor.

“Karşı Görüş”
Gözetim uygulamasının belirli eşyaların ithalat rakamlarının yerli üretim dalına zarar verip vermediği konusunu takip edebilmek için kullanılan bir yöntem olduğu ve bu rakamlar üzerinde ki kıymetteki eşyaların ithalata konu edilmesi durumunda gözetim altında tutulacak çerçevenin dışına çıkılmış olacağından bu vergilerin veri verilmemesi gerektiği bildiriliyor. Bu vergilerin veri verilmesi durumunda ise Gözetim Belgesi temin edilmesine yönelik mevzuatın uygulanması gerektiği belirtiliyor. Aksi taktirde tebliğ ile getirilmiş mevzuat hükümlerinin yerine getirilmediği anlamı taşıyacağı belirtiliyor.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

      AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.