Destek Hizmet Yönetimi (DYS) 337-4708

Destek Hizmet Yönetimi (DYS) 337-4708

Ankara, 03/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/337-4708
Konu: Destek Hizmet Yönetimi (DYS)
Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Destek Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin modülde son aşmaya gelindiği ve bu çerçevede yapılan mevzuat düzenlemeleri kapsamında, 31/12/2019 tarihli ve 1963 sayılı “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/9)” 01/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, mezkûr 2017/4 sayılı Tebliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (31/12/2019) sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceği”, “gerekli görülmesi halinde ise bu süreyi 6 (altı) aya kadar uzatmaya Ticaret Bakanlığının yetkili olacağı” hüküm altına alındığı ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan “Yeni Tip Korona Virüsü (COVID-19)” salgını nedeniyle, mevcut durumda, Ticaret Bakanlığına tanınan mezkûr yetkinin kullanılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede, anılan Bakanlığın 31/03/2020 tarihli Onayı ile “31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerin ilişkin iş ve işlemlerin, 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi” hususunun kararlaştırıldığı bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print