Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Olmayan Ülke Ticareti 2021/6

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Olmayan Ülke Ticareti 2021/6

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80572740-205-00061854898
Konu : DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 16.06.2020 tarihli ve E-80572740-205-00055023178 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda kısaca; İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile birlikte ilgili rejimde 70. fasılın dip notlarında “(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler için %20 uygulanır.” hükmü yer almakta olduğu belirtilerek 7004, 7005, 7006, 7007 tarife pozisyonları için yazı eki gönderilen beyannamelerin eksik vergilendirme yönüyle incelenerek sonusundan bilgi verilmesi istenilmiştir.

Veri tabanı üzerinden yapılan yeni incelemede, eksik vergilendirme yapılmaya devam edilen Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri görülmüştür.

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 19. Maddesi gereğince Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından incelenerek yapılan değerlendirmelerde Genel Müdürlüğümüzün 21.05.2020 tarih ve 54492374 sayılı Gümrük  Müşavirlerinin Sorumluluğu konulu yazısı da göz önünde bulundurularak sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa ALICI
Bakan a.
Daire Başkanı

EK : 1- Beyanname listesi
        2- Yazı Örneği

DAĞITIM: Gürbulak, Orta Anadolu, Uludağ, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!