Elektronik Ortamda Düzenlenen Form-A Menşe Belgesi Hakkında Değişiklik 427-5215

Elektronik Ortamda Düzenlenen Form-A Menşe Belgesi Hakkında Değişiklik 427-5215

Ankara, 20/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/427-5215
Konu: Elektronik Ortamda Düzenlenen Form-A Menşe Belgesi Hakkında Değişiklik
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in önceki yazılarında, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan talimat gereği ihracata konu eşya için düzenlenecek Form A Menşe Belgesinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgenin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilerek, Form A Menşe Belgesinin Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya ülkelerine 17 Nisan 2020 tarihine kadar kağıt ortamda düzenlenmeye devam edilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Covid-19 koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, Avrupa Ekonomik Komisyonunun Kararında değişiklikler yapıldığı ve mezkur değişiklikler ile bu Kararın yürürlüğe giriş tarihi olan 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, malların menşe ülkesinin teyidinin basitleştirilmesi amacıyla, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Form A Menşe İspat Belgesinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edileceği belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda devamla, beyan sahibinin, eşyaya ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, menşe belgesinin kopyasının üzerine elle yazmasının gerektiği ve öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edileceği ifade edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print