Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden iletilen Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi’nden alınan bir yazıda, 10 Haziran 2020 tarihli ve 01/KPPI/PENG/06/2020 sayılı duyuruda (EK-1), Endonezya Tekstil Birliği’nin başvurusu üzerine “Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği belirtilerek başvuru metninin gizli olmayan versiyonu (EK-2) iletilmiş olup, konuya ilişkin olarak 12 Haziran 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirim (EK-3) yapıldığı duyurulmuştur.

Bu bağlamda, yapılan bildirimde soruşturmanın Endonezya Gümrük Tarife Cetveline göre 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.20.10, 5703.20.90, 5703.30.10, 5703.30.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92 ve 5705.00.99 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerini kapsayacağı, soruşturmaya taraf olarak isteyenlerin soruşturmanın açılış tarihi olan 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri, konu hakkında 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında bir kamuoyu dinleme toplantısı düzenleneceği (yüz yüze veya video konferans), söz konusu toplantıya katılarak görüş ve kanıt sunmak isteyenlerin ilgili belgeleri en geç 16 Temmuz 2020 tarihine kadar iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazının devamında, korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği iletilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmiştir.

Endonezya Korunma Önlemleri Komitesinin Yazısı.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.