ETSG Sektör Duyurusu 411-5058

ETSG Sektör Duyurusu 411-5058

Ankara, 15/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/411-5058
Konu: ETSG Sektör Duyurusu
Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle coronavirüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma / kota başvurularının süresini uzatma kararı aldığı ve bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’na askıya alma / kota başvurusunda bulunması gerektiği belirtilmektedir.
Başvuruların işleme konulabilmesi için 01.01.2021 dönemi için en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olmaları gerektiği, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-vetarifekontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ve bahse konu askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ’nin (İthalat: 2020/18) incelenebileceği bildirilmektedir. Öte yandan anılan Ticaret Bakanlığından detaylı bilgi alınabilmesini teminen ilgili kişilerin irtibat adresleri aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print