EURATEX İs The European Apparel and Textile Confederation / Corona Task Force

EURATEX İs The European Apparel and Textile Confederation / Corona Task Force

EURATEX bünyesinde oluşturulan “Corona Task Force” kapsamında sanayiciler ve teknik uzmanlar tarafından sektörlerimizin desteklenmesi amacıyla bir takım kısa ve uzun vadeli tavsiyeler ile koronavirüs salgını nedeniyle oluşan güncel sektör sorunlarını, pandemi sonrası iyileştirme stratejilerini içeren bir rapor hazırlanmıştır.

İlgili raporda özetle;

Salgın nedeniyle tekstil ve hazır giyim ticaretinde azalış görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu düşüş eğilimi 15 Mart-15 Nisan 2020 arasında EURATEX tarafından gerçekleştirilen ankette de doğrulanmıştır.

Bu ankete göre:

– Şirketlerin %60’dan fazlası satışlarının yarıdan fazla düşmesini beklemektedir (10 şirketten 3’ü satışlarda % 80 veya daha fazla düşüş beklemektedir);

– 10 şirketten 7’si ciddi mali zorluklarla karşı karşıyadır;

– 10 şirketten 8’i işgücünü azaltmaktadır (en azından geçici olarak), bu durum yüz binlerce işi tehlikeye atmaktadır;

Raporda devamla salgın nedeniyle sektörü korumak için olağan dışı tedbirler alınması çağrısında bulunulmaktadır. 6 ay içerisinde şirketlerin hayatta kalmasını desteklemeyi hedefleyen başlıca kısa vadeli önlemler şunlardır;

– Likiditeye kısa sürede etkili erişim,

– Talebin tekrar canlandırılması,

– AB’nin ihracat / ithalat kısıtlamalarını uygularken özellikle tedbirli olması ve tedarik zincirini iyileştirmek için çalışması,

– Avrupalı yasa koyucular mevcut kriz sırasında doğrudan ve dolaylı olarak şirketlerin ve maliyetlerin üzerindeki yükleri artıracak yeni tedbirler almak konusunda son derece ihtiyatlı olmalıdır, Daha uzun vadeli hedefler temelinde ise kritik Avrupa üretim değer zincirlerini ve küresel rekabet edebilirliklerini korumak ve güçlendirmektir bulunmaktadır. Uzun vadeli hedefler de
aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

– Stratejik değer zincirleri geliştirebilecek güçlü bir Avrupa Tekstil birlikteliği oluşturulması,

– Endüstride yenilik, dijitalleşme ve beceriyi teşvik etmek,

– Sürdürülebilirlik ve döngüselliği bir rekabetçilik avantajına dönüştürmek,

– Şirketlerimiz için serbest ve adil ticaret ortamını temin etmek,

– AB’nin ortaklarıyla entegre bir ticaret ekosisteminin gelişiminin sağlanması.

Ayrıca raporda;  Avrupa Birliği’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe 4. en büyük ticaret hacmine sahip olduğu ülke olan Türkiye’nin bölgeye entegrasyonun hayati önem taşıdığı ifade edilmiştir. Adil rekabeti sağlamak amacıyla, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin derhal devam etmesinin Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim sektörünün tam entegrasyonu için son derece önemli olduğu ifade edilmiştir.

İlgili raporun tam metnine aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ulaşılabilirsiniz.

Raporun Tam Metni İçin Link’i Tıklayınız /For Original Copy

image_pdfimage_print