Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi 441-5285

Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi 441-5285

Ankara, 22/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/441-5285
Konu: Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi
Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 sayılı bir örneği ekli gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douanière) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdür
Ek: Sirküler (1 sayfa)
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print