Geçiş Belgeleri (277-4275)

Geçiş Belgeleri (277-4275)

                                                                                                                                                                  Ankara, 18/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/277-4275
Konu: Geçiş Belgeleri

SİRKÜLER (G-2020)

Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin 25 inci maddesi uyarınca;
• Özbekistan tarafından temin edilen 3.ülke geçiş belgelerinden 50 adetinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksınız Özbekistan’a veya Özbekistan’dan yapılacak 3.ülke taşımaları için kullanıma açılması,
• Kazakistan tarafından temin edilen tektip geçiş belgelerinin 50 adetinin transit taşımalar için kullanıma açılması,
• 15 Mart 2020 tarihinde kullanıma açılacak Slovenya geçiş belgelerinin 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılması
uygun görülmüştür.
 
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print