Arşivler: Fasıllar

Ana Sayfa Fasıllar

Bölüm : gtip_fasil

NoAçıklama
01 Canlı Hayvanlar
02 Etler Ve Yenilen Sakatat
03 Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar Ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar
04 Süt Ürünleri; Kuş Ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları; Tabii Bal; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünler
05 Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Hayvansal Menşeli Ürünler
06 Canlı Ağaçlar Ve Diğer Bitkiler; Yumrular, Kökler Ve Benzerleri; Kesme Çiçekler Ve Süs Yaprakları
07 Yenilen Sebzeler Ve Bazı Kök Ve Yumrular
08 Yenilen Meyveler Ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler; Turunçgillerin Ve Kavun Ve Karpuzların Kabukları
09 Kahve, Çay, Paraguay Çayı Ve Baharat
10 Hububat
11 Değirmencilik Ürünleri; Malt; Nişasta; İnülin; Buğday Gluteni
12 Yağlı Tohum Ve Meyveler; Muhtelif Tane, Tohum Ve Meyveler; Sanayide Veya Tıpta Kullanılan Bitkiler; Saman Ve Kaba Yem
13 Lak; Sakız, Reçine Ve Diğer Bitkisel Özsu Ve Hülasalar
14 Örülmeye Elverişli Bitkisel Maddeler; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Bitkisel Ürünler
15 Hayvansal Veya Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar Ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal Veya Bitkisel Mumlar
16 Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar Veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları
17 Şeker Ve Şeker Mamulleri
18 Kakao Ve Kakao Müstahzarları
19 Hububat, Un, Nişasta Veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri
20 Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler Ve Bitkilerin Diğer Kısımlarından Elde Edilen Müstahzarlar
21 Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları
22 Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke
23 Gıda Sanayisinin Kalıntı Ve Döküntüleri; Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler
24 Tütün Ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler
25 Tuz; Kükürt; Topraklar Ve Taşlar; Alçılar, Kireçler Ve Çimento
26 Metal Cevherleri, Cüruf Ve Kül
27 Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Bunların Damıtılmasından Elde Edilen Ürünler; Bitümenli Maddeler; Mineral Mumlar
28 Anorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin; Nadir Toprak Metallerinin Ve İzotoplarının Organik Veya Anorganik Bileşikleri
29 Organik Kimyasal Ürünler
30 Eczacılık Ürünleri
31 Gübreler
32 Debagatte Ve Boyacılıkta Kullanılan Hülasalar; Tanenler Ve Türevleri; Boyalar, Pigmentler Ve Diğer Boyayıcı Maddeler; Müstahzar Boyalar Ve Vernikler; Macunlar; Mürekkepler
33 Uçucu Yağlar Ve Rezinoitler; Parfümeri, Kozmetik Veya Tuvalet Müstahzarları
34 Sabunlar, Yüzey-Aktif Organik Maddeler, Yıkama Müstahzarları, Yağlama Müstahzarları, Suni Mumlar, Müstahzar Mumlar, Temizleme Veya Bakım Müstahzarları, Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar Ve Benzerleri, Model Yapmaya Mahsus Her Türlü Patlar, “Dişçi Mumları” Ve Alçı Esaslı Dişçilik Müstahzarları
35 Albüminoid Maddeler; Değişikliğe Uğramış Nişasta Esaslı Ürünler; Tutkallar; Enzimler
36 Barut Ve Patlayıcı Maddeler; Pirotekni Mamulleri; Kibritler; Piroforik Alaşımlar ; Ateş Alıcı Maddeler
37 Fotoğrafçılıkta Veya Sinemacılıkta Kullanılan Eşya
38 Muhtelif Kimyasal Ürünler
39 Plastikler Ve Mamulleri
40 Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya
41 Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) Ve Köseleler
42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Bağırsağı Hariç)
43 Postlar, Kürkler Ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri
44 Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü
45 Mantar Ve Mantardan Eşya
46 Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası
47 Odun Veya Diğer Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar)
48 Kağıt Ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan Veya Kartondan Eşya
49 Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler Ve Baskı Sanayiinin Diğer Mamulleri; El Ve Makina Yazısı Metinler Ve Planlar
50 İpek
51 Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve Dokunmuş Mensucat
52 Pamuk
53 Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat
54 Sentetik Ve Suni Filamentler, Şeritler Ve Benzeri Sentetik Ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler
55 Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler
56 Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya
57 Halılar Ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları
58 Özel Dokunmuş Mensucat; Tufte Edilmiş Dokumaya Elverişli Mensucat; Dantela; Duvar Halıları; Şeritçi Ve Kaytancı Eşyası; İşlemeler
59 Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış Veya Lamine Edilmiş Dokumaya Elverişli Maddelerden Mensucat, Dokumaya Elverişli Maddelerden Teknik Eşya
60 Örme Mensucat
61 Örme Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
62 Örülmemiş Giyim Eşyası Ve Aksesuarı
63 Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya; Takımlar; Kullanılmış Giyim Eşyası Ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Kullanılmış Eşya; Paçavralar
64 Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar Ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı
65 Başlıklar Ve Aksamı
66 Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kamçılar, Kırbaçlar Ve Bunların Aksamı
67 Hazırlanmış İnce Ve Kalın Kuş Tüyleri Ve Bunlardan Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan Saçından Eşya
68 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya
69 Seramik Mamulleri
70 Cam Ve Cam Eşya
71 Tabii Veya Kültür İnciler, Kıymetli Veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller Ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar
72 Demir Ve Çelik
73 Demir Veya Çelikten Eşya
74 Bakır Ve Bakırdan Eşya
75 Nikel Ve Nikelden Eşya
76 Alüminyum Ve Alüminyumdan Eşya
77 (Armonize Sistem Nomanklatürü’nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78 Kurşun Ve Kurşundan Eşya
79 Çinko Ve Çinkodan Eşya
80 Kalay Ve Kalaydan Eşya
81 Diğer Adi Metaller; Sermetler; Bunlardan Eşya
82 Adi Metallerden Aletler, Bıçakçı Eşyası Ve Sofra Takımları; Adi Metallerden Bunların Aksam Ve Parçaları
83 Adi Metallerden Çeşitli Eşya
84 Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar Ve Aletler; Bunların Aksam Ve Parçaları
85 Elektrikli Makina Ve Cihazlar Ve Bunların Aksam Ve Parçaları; Ses Kaydetmeye Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Televizyon Görüntü Ve Seslerinin Kaydedilmesine Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesin Tekrar Verilmesine Mahsus Cihazlar Ve Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
86 Demiryolu Ve Benzeri Hatlara Ait Taşıtlar Ve Malzemeler Ve Bunların Aksam Ve Parçaları; Her Türlü Mekanik (Elektro Mekanik Olanlar Dahil) Trafik Sinyalizasyon Cihazları
87 Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler Ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
88 Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları Ve Bunların Aksam Ve Parçalar
89 Gemiler Ve Suda Yüzen Taşıt Ve Araçlar
90 Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları, Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
91 Saatler Ve Bunların Aksam Ve Parçaları
92 Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
93 Silahlar Ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
94 Mobilyalar, Tıpta Veya Cerrahide Kullanılan Mobilyalar, Yatak Takımları Ve Benzeri Doldurulmuş Eşya; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Aydınlatma Cihazları; Reklam Lambaları, Işıklı Tabelalar, Işıklı İsim Plakaları Ve Benzerleri; Prefabrik Yapılar
95 Oyuncaklar, Oyun Ve Spor Malzemeleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
96 Çeşitli Mamul Eşya
97 Sanat Eserleri, Kolleksiyon Eşyası Ve Antikalar
98 (Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
99 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)