GTİP 83.01 / 83.11 (Adi Metallerden Çeşitli Eşya)

  48
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  83.01Adi metallerden kilitler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları:
  8301.10– Asma kilitler :
  8301.10.00.00.11– – Şifreli olanlar
  8301.10.00.00.19– – Diğerleri
  8301.20.00.00.00– Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler
  8301.30.00.00.00– Mobilyalar için kullanılan türden kilitler
  8301.40– Diğer kilitler:
  – – Kapı kilitleri:
  8301.40.11.00.00– – – Silindirli kapı kilitleri
  – – – Diğerleri:
  8301.40.19.00.11– – – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
  8301.40.19.00.19– – – – Diğerleri
  8301.40.90.00.00– – Diğer kilitler
  8301.50.00.00.00– Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar
  8301.60– Aksam ve parçalar:
  8301.60.00.00.11– – Kapı kilidi silindirleri (barel)
  8301.60.00.00.19– – Diğerleri
  8301.70.00.00.00– Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar
  83.02Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı kapayıcıları:
  8302.10– Menteşeler:
  8302.10.00.00.11– – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
  8302.10.00.00.12– – Nakil vasıtalarına mahsus olanlar
  8302.10.00.00.19– – Diğerleri
  8302.20.00.00.00– Küçük tekerlekler
  8302.30.00.00.00– Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya
  – Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:
  – – Binalar için olanlar :
  – – – Kapılar için olanlar:
  8302.41.10.00.11– – – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
  8302.41.10.00.19– – – – Diğerleri
  8302.41.50.00.00– – – Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar
  8302.41.90.00.00– – – Diğerleri
  8302.42– – Diğerleri, mobilyalar için olanlar:
  8302.42.00.00.11– – – Koltuk amörtisörleri
  8302.42.00.00.19– – – Diğerleri
  8302.49.00.00.00– – Diğerleri
  8302.50.00.00.00– Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
  8302.60.00.00.00– Otomatik kapı kapayıcıları
  8303.00Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:
  8303.00.40.00.00– Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler
  – Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :
  8303.00.90.00.11– – Emniyetli çekmeceler ve kutular
  8303.00.90.00.12– – Telefon kumbaraları
  8303.00.90.00.19– – Diğerleri
  8304.00Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):
  – Bakırdan ve kurşundan olanlar .
  8304.00.00.10.11– – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
  8304.00.00.10.19– – Diğerleri
  – Nikelden olanlar :
  8304.00.00.20.11– – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
  8304.00.00.20.19– – Diğerleri
  – Diğerleri :
  8304.00.00.90.11– – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
  8304.00.00.90.19– – Diğerleri
  83.05Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şerit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işlerinde kullanılanlar gibi):
  8305.10.00.00.00– Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar
  8305.20– Şerit halinde zımba telleri:
  8305.20.00.10.00– – Bürolarda kullanılanlar
  – – Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:
  8305.20.00.21.00– – – Demir veya çelikten olanlar
  8305.20.00.25.00– – – Bakırdan olanlar
  8305.90.00.00.00– Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
  83.06Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metallerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metallerden aynalar:
  8306.10.00.00.00– Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri
  – Heykelcikler ve diğer süs eşyası:
  8306.21.00.00.00– – Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
  8306.29– – Diğerleri:
  8306.29.00.10.00– – – Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar
  8306.29.00.30.00– – – Kurşundan ve bakırdan olanlar
  8306.29.00.90.00– – – Diğerleri
  8306.30.00.00.00– Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar
  83.07Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın):
  8307.10– Demir veya çelikten olanlar:
  8307.10.00.00.11– – Metal körükler
  8307.10.00.00.12– – Çelikten hava kanalı
  8307.10.00.00.18– – Diğerleri
  8307.90– Diğer adi metallerden olanlar:
  8307.90.00.00.11– – Metal körükler
  8307.90.00.00.12– – Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA’ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)
  8307.90.00.00.13– – Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)
  8307.90.00.00.18– – Diğerleri
  83.08Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati, kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar :
  8308.10– Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :
  8308.10.00.00.11– – Kopçalar (çengelli olanlar dahil)
  8308.10.00.00.12– – Bağ deliği kapsülleri
  8308.20.00.00.00– Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler
  8308.90– Diğerleri (aksam dahil):
  8308.90.00.10.00– – Boncuklar ve kesilmiş ince pullar
  8308.90.00.90.00– – Diğerleri
  83.09Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat:
  8309.10.00.00.00– Dişli tıpalar
  8309.90– Diğerleri:
  8309.90.10.00.00– – Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller
  – – Diğerleri:
  8309.90.90.10.00– – – Demir veya çelikten olanlar
  – – – Diğerleri:
  8309.90.90.91.00– – – – Dişli kapaklar
  8309.90.90.99.00– – – – Diğerleri
  8310.00.00.00.00Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonundakiler hariç)
  83.11Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usulüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozlarından teller ve çubuklar:
  8311.10– Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için):
  8311.10.00.10.00– – Çekirdeği nikel esaslı olanlar
  8311.10.00.20.00– – Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar
  – – Diğerleri:
  8311.10.00.90.11– – – Örtüsü titandioksit esaslı olanlar
  8311.10.00.90.12– – – Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar
  8311.10.00.90.13– – – Örtüsü selüloz esaslı olanlar
  8311.10.00.90.19– – – Diğerleri
  8311.20.00.00.00– Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)
  8311.30.00.00.00– Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)
  8311.90.00.00.00– Diğerleri
  image_pdfimage_print