T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-82699423-730.07-
Konu : Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma
Grubu / Bağlayıcı Kıymet Bilgisi

21.11.2022/80171917
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 10.11.2022 tarihli ve 79908444 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız kapsamında, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu 5. Toplantısı, 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023)’nın “Bağlayıcı menşe bilgisi ve bağlayıcı kıymet bilgisi hayata geçirilecektir. Bağlayıcı bilgi taleplerinin yaygınlaştırılması amacıyla ticaret erbabına yönelik dönemsel bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.” şeklindeki 9 No’lu eylem maddesine ilişkin tartışmalarda, bu hususta Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Kurulu üst organlarına raporlanmak üzere, görev alanlarına giren hususlar itibarıyla sürdürülen çalışmalar ile diğer olabilecek görüş ve önerilerin Sekretarya ile yazılı  olarak paylaşılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Bilgileri ile bu kapsamda görüş ve önerilerinin 28 Kasım 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza (H.gurkan@ticaret.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
(Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü)
-Dışişleri Bakanlığı
(Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü)
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
-Tarım ve Orman Bakanlığı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
-Strateji ve Bütçe Başkanlığı
(İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü)
-Sağlık Bakanlığı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
-Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı
(Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı)
-Gelir İdaresi Başkanlığı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı)
-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
-Türkiye İhracatçılar Meclisi
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
-Uluslararası Nakliyeciler Derneği
-Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
-Türkiye Bankalar Birliği
-Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
-Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
-İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
-İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
-Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
-Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
-İMEAK Deniz Ticaret Odası
-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
-Türkiye Dış Ticaret Derneği
-Uluslararası Yatırımcılar Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.