image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı   : E-20117910-162.99-
Konu : Ayçiçeği Tohumu İthalatı 567/2
31.12.2021 / 70573021
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 29.12.2021 tarihli ve 00070519351 sayılı yazıda; bilhassa Çin Halk Cumhuriyetinden yapılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük kontrollerinde azami hassasiyet gösterilmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, “çerezlik” olarak tanımlanan 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 GTİP’li eşyanın “yağlık” olarak “diğerleri” tanımlı 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinden beyan edilme olasılığı dikkate alınarak gümrük işlemlerinde azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

—– / / —–

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı   : E-44592121-519-
Konu : Ayçiçeği Tohumu İthalatı
29.12.2021 / 70519351
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :
a- 21/09/2021 tarihli ve 67004259 sayılı yazınız.
b- 28/10/2021 tarihli ve 68621878 sayılı yazımız.
İlgi a’da kayıtlı yazınız ile, yağlık ayçiçeği tohumunda %0 oranında uygulanan gümrük vergisi nedeniyle yağlık ve çerezlik tohumlar arasında yanlış beyan kaynaklı muhtemel vergi kaybının önlenmesi amacıyla ürünler arası vergi farkının azaltılması ya da yağlık ayçiçeği tohumunun nihai kullanım kapsamına alınmasının uygun olacağı ifade edilmişti.
Konuya ilişkin olarak bir örneği ekte sunulan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin yazısında ülkemiz yağ sanayisinin tohum bulma konusunda sıkıntı yaşadığı, yağlık ayçiçeği ithalatının çerezliğe oranla çok yüksek seviyede olduğu ve bu uygulamanın sektör üzerinde ilave yük oluşturacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, ilgi b’de kayıtlı yazımızda da bahsedilen tereddütler kapsamında, bilhassa Çin Halk Cumhuriyetinden yapılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük kontrollerinde azami hassasiyet gösterilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ithalatı ile ilgili sonradan kontrol uygulamasının yürütülmesi hususu değerlendirilmek üzere Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne de iletilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print