T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-52856264-106.02.01-
Konu : Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın
           Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

18.01.2022 / 70682692
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 20.03.2020 tarihli ve E-52856264-106.02.01-00053406947 sayılı yazı.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında belirli eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde gümrük işlemlerinde tanınan kolaylıklara mevcut durum itibarıyla son verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : 52856264-106.02.01
Konu : Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş
            Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme

20.03.2020 / 53406947
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 20 nci maddesi ile tebliğ kapsamındaki özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya; 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 17 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ise tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesini teminen, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki tabloda yer verilen eşyaya ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a) ila (c) bendlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

GTİP Eşyanın Tanımı

4015.11.00.00.00 – –   Cerrahide kullanılan eldivenler
9018.39.00.00.11 – – – Serum ve kan verme seti kanülü
9018.39.00.00.17 – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için
9018.39.00.00.39 – – – Diğerleri
9019.20.00.00.18 – –   Cihazlar

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.