AB Mevzuat     

Gümrüklerde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Elektronik olarak yapılacak. Ticaret Bakanlığınca, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat Seri No: 4) te Değişiklik Tebliği (Geçici İthalat Seri No: 7) 02.06.2021 Tarihli 31499 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi’ne taraf ülkeler arasında eşyanın geçici ithali ve geçici ihracında gümrük beyannamesi kullanılabileceği gibi, bu işlemler ATA Karnesi kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.

ATA Karnesi kullanılması durumunda eşyanın gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilirken, idarece bu eşyaların gümrük vergilerine karşılık olarak ayrıca teminat aranmıyor.

Yapılan tebliğ değişikliği sonucu, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce  elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlandı. Böylece, söz konusu belgeyle yapılan işlemlerin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi, gümrüklerce risk analizinin daha erken ve sağlıklı yapılabilmesi mümkün olacak.

Ayrıca, ATA Karnesinde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve yükümlünün tercihine göre karneyi düzenleyen oda, elçilik, konsolosluk veya noter tarafından imzalanıp mühürlenmiş bir vekaletname ibraz edilerek işlemlerin temsilci tarafından yapılabilmesinin önü açıldı.

Sektörel Bakış: ATA Karnesi-Geçici İthalat Rejimi ve Sözleşmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin

AB Akademi: ATA Karnesi Nedir-ATA Sözleşmesi ve Detaylı Bilgi İçin

     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.