Hava Kargo Kapasitesi Geliştirilmesi 342-4725

Hava Kargo Kapasitesi Geliştirilmesi 342-4725

Ankara, 03/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/342-4725
Konu: Hava Kargo Kapasitesi Geliştirilmesi
Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere Koronavirüs salgınına bağlı olarak taşımacılık ve lojistik kanallarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz dış ticaretinde de belli zorluklar yaşanmaktadır.
Bahse konu zorlukların asgari seviyeye indirilmesi amacıyla ihracatta hava kargo yolunun daha fazla kullanılması olanakları araştırılmakta olup, sefer imkanı bulunması halinde yaptırılacak yeni taşıma potansiyeli bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çerçevede, hava taşıma potansiyeline ilişkin olarak bilgilerin aşağıda yer alan formatta ihracatçılarımız tarafından doldurulması ve doldurulan bilgilerin yapiciogluk@oaib.org.tr e-posta adresine 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
 
Format:
(MS Excel)
Firma Unvanı         Vergi No              Ürün Tanımı          Ülke        Hava Kargo Talebi (Ton/Ay)
 
(Önemli Not: Her bir firma tarafından, hava kargo talebinde bulunulan her bir ülke için ayrı bir satır oluşturulmalıdır.)
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print