İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında 483-16124 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında 483-16124 

Ankara, 23/12/2019

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.2019/483-16124
Konu: İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HK.
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi
uyarınca ihracatçı firmaların hak ettikleri hususi damgalı pasaport kontenjanları, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlıklarınca her yılın 15 Şubat tarihine kadar belirlenip hususi pasaport takip sistemine tanımlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu sistemde yaşanılacak aksaklıkların önüne geçilebilmesi maksadıyla, hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan firmaların her yıl 15 Şubat tarihine kadar Bakanlıkları tarafından yeniden belirlenip sisteme girişinin yapılmasından önce (1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından sadece bir önceki yıl içerisinde yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin yapılması, bunun dışında herhangi bir başvurunun alınmaması gerektiği ifade edilmektedir.
Bu sebeple, 2019 yılı için Hususi Pasaport hakkından yararlanmak isteyen üyelerimizin, Genel Sekreterliğimize Hususi pasaport başvurularını en geç 31 Aralık 2019 mesai bitimine kadar yapması
gerekmekte olup, 1 Ocak 2020 tarihi ile 15 Şubat 2020 tarihleri arasında Hususi Damgalı Pasaport başvurusu kabul edilemeyecektir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KUNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print