İhracatta E-Sağlık Sertifikası 141-5761

İhracatta E-Sağlık Sertifikası 141-5761

Ankara, 08/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2020/141-5761
Konu: İhracatta E-Sağlık Sertifikası

Sayın Üyemiz,

İlgi: 15.04.2020 tarih ve 126-5057 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, ülkemizden Filipinler’e gıda ürünleri ihracatı kapsamında, Manila Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden ve COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda ticaretinin ve sürekliliğinin sağlanmasını teminen, ihracat esnasında firmalar tarafından ibraz edilen belgelere ilişkin muhtelif hususların yer aldığı yazı ve eki, ilgide kayıtlı yazımız marifetiyle tarafınıza iletilmişti.

Konuya ilişkin olarak Manila Ticaret Müşavirliği tarafından ilgili iş ve işlemlere yönelik bilgilerin yer aldığı rehber ile ihracatçıların irtibat için yetkili iletişim bilgileri T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilmiş olup, söz konusu belgeler ekte yer almaktadır.

Bilgileri rica olunur.

Özkan AYDIN
Genel Sekreter

Ekler:
1- Filipinler Tarım Bakanlığı Yazısı
2- IPPC Yetkili İletişim Bilgileri
3- IPPC Filipinler Tarım Bakanlığı Yönerge

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print