İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 160-5273

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 160-5273

Ankara, 22/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG2.2020/160-5273
Konu: İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize ulaşan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen; son dönemde vuku bulan COVİD-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü’nde personel ve altyapı sıkıntısının yaşandığı, anılan Müdürlükte Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında yürütülen bitkisel ürün ithalatına ilişkin başlamış işlemler ile laboratuvar analizlerinin devam ettiği, ancak mevcut durum nedeniyle 17 Nisan-01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak ithalat ve ihracat başvurularının mağduriyet yaşanmamasını teminen başka Müdürlüklere yönlendirilmesinin uygun olacağının ifade edildiği belirtilmektedir.
Bu doğrultuda,
– İthalat başvurularının, “Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ”inde yer alan girişe yetkili başka bir Müdürlüğe yönlendirilmesi,
– İhracat başvurularının ise bitki ve bitkisel ürün ihracat işlemlerinin yürütüldüğü ekli listede yer alan illerdeki İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerine yönlendirilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ek: Müdürlük Listesi
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print