İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2430 (Düzeltme Kararı)

22.04.2020 Tarihli 31107 Sayılı Resmi Gazete

Düzeltme Kararı

22.04.2020 Tarihli 31107 Sayılı Resmi Gazete ile   (21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2430)’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası, Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine söz konusu fıkraya aşağıda yer alan bentler eklenmek suretiyle düzeltilmiştir.)
“m) 13.10.2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
n) 15.06.2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
o) 22.08.2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
ö) 12.12.2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,”

image_pdfimage_print