İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 5138

Kaydet
Kapat

02.02.2022 Tarihli 31738 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5138

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

1 ŞUBAT 2022


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı listeye (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) aşağıdaki tabloda yer alan satırlar eklenmiştir.

0303.53.10.00.00 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) 1604.13.11 –  1604.13.19 – 1604.20.50.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ürünler
0303.53.30.00.00 Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) 1604.13.11 –  1604.13.19 – 1604.20.50.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ürünler

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top