İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/4’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 3921.12.00.00.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3921.12.00.00.00Vinilklorür polimerlerinden olanlar5

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
6/3/201830352
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
22/11/201930956
image_pdfimage_print