Kabakgiller Familyasına Giren Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat Koşulları Avustralya / 574-6207

Kabakgiller Familyasına Giren Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat Koşulları Avustralya / 574-6207

Ankara, 27/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/574-6207
Konu: Kabakgiller Familyasına Giren Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat Koşulları Avustralya

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sidney Ticaret Ataşeliğinden Bakanlığımıza intikal eden ekli yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruya atıfla; kabakgiller familyasına giren muhtelif ekimlik tohumlar ile benzerleri ve alt gruplarının tüm ülkelerden ithalatında 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, halihazırda tarım ürünleri ithalatında uygulanmakta olan ve adı geçen Bakanlığa ait Avustralya Bioguvenlik İthalat Koşulları (Australian Biosecurity Import Conditions) internet sayfasında (https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0) yer alan koşullara ilave olarak yeni koşullar getirilmekte olduğu ve birinci aşamada getirilen ilave koşulların söz konusu internet sayfasında ilan edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

Ek: Sidney Ticaret Ataşeliği Yazısı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print