Katar'a Gıda Ürünleri İhracatı 306-4494

Katar'a Gıda Ürünleri İhracatı 306-4494

Ankara, 26/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/306-4494
Konu: Katar’a Gıda Ürünleri İhracatı
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Doha Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda özetle, Katar Kamu Sağlığı Bakanlığından alınan bildirim doğrultusunda 25/03/2020 tarihinden itibaren ihracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından sevkiyat bazında “All necessary measures have been taken to ensure that the consignment is not contaminated with coronavirus Covid-19, whether it relates to workers or procedures.” şeklinde bir metni içeren bildirim yapılması veya sertifika düzenlenmesi hususunun Katar tarafından yapılacak gıda ürünleri ithalatında zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir.
Aynı yazıda devamla, anılan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu bildirimin ihracatçı ülkedeki yetkili makamlar tarafından onaylanmış olması tercih edilmekle birlikte ihracatçı ya da taşıyıcı firmalar tarafından doğrudan yapılan beyanların da kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EKLER:
1-Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı
2-Katar Kamu Sağlığı Bakanlığından Alınan Bildirim
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print