Kişisel Koruyucu Donanımlar Mal Alım İhalesi 393-4921

Kişisel Koruyucu Donanımlar Mal Alım İhalesi 393-4921

Ankara, 09/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/393-4921
Konu: Kişisel Koruyucu Donanımlar Mal Alım İhalesi
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Müdürlüğünden alınan yazıda, Los Angeles Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, COVID-19 salgınına yönelik olarak Kaliforniya Eyaletinin yerel idareleri tarafından alımı yapılması hedeflenen çeşitli kişisel koruyucu donanımlar (EK-1) ve bu ürünlerin teknik özelliklerinin (EK-2) Los Angeles Ticaret Odası tarafında kendilerine iletildiği, bahse konu ürünleri sunabilecek firmaların, Bir takım ticari bilgilerle beraber Terreb@instagraph.com e-posta adresine başvuruda bulunması gerektiği ve söz konusu olabilecek diğer ürün alımları için Los Angeles Ticaret Odasının (https://lachamber.com/resources/onela-matching-needs-with-suppliers) internet sayfasının takip edilmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.
Bilgileri ve bahse konu talebin “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ (İhracat 96/31)” ve mezkur Tebliğ’de yapılan güncel değişikler kapsamında olduğu hatırlatılmaktadır.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EK
1-) Ürün Listesi
2-) Ürünlerin Teknik Özellikleri
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print