Meltblown Kumaş İhracatı 309-4546

Meltblown Kumaş İhracatı 309-4546

Ankara, 27/03/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/309-4546
Konu: Meltblown Kumaş İhracatı
Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTİP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” da eklenmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Ticaret Bakanlığımızca sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğini yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait e-birlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay masasına düşmekte olup, yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekamül ettirilmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği onay masasına düşen mezkur ürüne ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;
İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait taahhütname ve ek belgeler (İTKİB) Genel Sekreterliğine e-posta ile iletilir.
İTKİB Genel Sekreterliği tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
İTKİB Genel Sekreterliği tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilir.
Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İTKİB Genel Sekreterliği onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisi İTKİB Genel sekreterliğine iletilir.
Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir.
Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen ekte talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin uygulama@itkib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Sansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EKLER: Taahhütname ve eki
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print