Meltblown Kumaş İhracatı 430-5226

Meltblown Kumaş İhracatı 430-5226

Ankara, 20/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/430-5226
Konu: Meltblown Kumaş İhracatı
Sayın Üyemiz,
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” eklenmiş olup, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmaktadır.
Bu defa, istenilen bilgi ve belgelerin e-birlik sisteminde, beyanname içeriğine yüklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, mezkur ürün ihracatı yapan firmalarımızın istenilen bilgi ve belgeleri 21.04.2020 tarihinden itibaren e-birlik sistemi üzerinden göndermesi gerekmektedir.
Son olarak, ekte yer alan kullanma kılavuzunda, bu kapsamdaki ihracat işleminin nasıl yapılacağına ait bilgiler yer almaktadır.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Ek: Kullanma Kılavuzu (4 Sayfa)
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print