Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi / 547-6013

Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi / 547-6013

Ankara, 20/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/547-6013
Konu: Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Nisan 2019 tarihinden beri yürürlükte olan Irak (KIBY)’de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının yürürlüğünün, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY’deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020’de yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun durdurulmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, söz konusu karardan en fazla etkilenen kesimin Habur-İbrahim Halil güzergahı üzerinden Irak’a hammadde, ara mamul ithalatı gerçekleştiren Irak’taki imalatçılar ile burada üretim faaliyeti gerçekleştiren ya da yatırımı bulunan Türk iş insanları ve mezkûr ürünlerin ihracatçıları olduğu belirtilerek, KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü ile yapılan en son görüşmelerde; henüz genel bir düzenleme yapılmadığı, ancak karar öncesi uygulamalar kapsamında muafiyet imkanından faydalanan kişi/işletmelerin cari dönemde de muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda yetkililerden, talep sahibinin daha önce muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiğinin, ilgili kurumun söz konusu kişinin talebini uygun görerek KIBY Bakanlar Kuruluna sevk etmesi ve buradan talep yönünde bir karar çıkartması halinde muafiyetler mekanizmasının işlemeye devam edeceğinin kararın istihsalini müteakip ilgili gümrük idaresine bildirilmesi için Bakanlar Kurulunca Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na iletildiğinin ve sürecin hâlihazırda bu şekilde işlediğinin öğrenildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede,

· 24 Nisan’dan sonra yeni kararın/mekanizmanın uygulamaya konulmasına kadarki süreçte, ara çözüm olarak, sabık sayılan muafiyet belgesi sahiplerine “gümrük vergilerini teminat göstererek
işlemlerini ikmal etme” imkanının sunulduğu ve isteklilerin bu şekilde faydalandırıldığı,

· Ancak bahse konu yetkililerin açıklamalarından, söz konusu süreçte ara çözüm olarak gümrük vergilerini teminat göstererek ithalat gerçekleştirmiş olanların 24 Mayıs 2020 tarihine kadar
yukarıda bahsedilen şekilde ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlar Kurulundan bir muafiyet istihsal edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat kaydedileceğinin
anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print