NCTS Versiyon Güncellemesi – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-102.03-00088757126
Konu: NCTS Versiyon Güncellemesi

06.09.2023/88566364
DAĞITIM YERLERİNE

Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerce NCTS sisteminde belirli bir takvim dahilinde Faz-4\’den Faz-5\’e geçiş yapılmakta olup Bulgaristan tarafından da 28 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla NCTS sisteminde Faz-5\’e geçilmiştir. Söz konusu değişiklik ile birlikte, transit beyanlarının taşıyıcı alanında EORI numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) kontrolüne başlanılmış ve bu durum Bulgaristan sınırında araç yoğunluğuna sebebiyet vermiş olup anılan yoğunluğun azaltılmasına yönelik Bulgaristan Gümrükler Ajansı ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu uygulamanın ülkemizin NCTS sisteminde Faz-5\’e geçeceği döneme kadar ertelendiği bilgisi alınmıştır.

Bu itibarla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılacak taşımalarda gerek sınır geçişlerinde gerekse de tüm gümrük süreçlerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını teminen taşıyıcı firmaların EORI numaralarının güncelliğini kontrol etmeleri, olmayanların ise ivedilikle temin etmeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda EORI başvurularına ilişkin olarak Bulgaristan Gümrükler Ajansının e-portalında yer alan bilgilendirme notuna yazımız ekinde yer verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Adet Bilgi Notu

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Uluslararası Nakliyeciler Demeği (UND)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Demeği (UTİKAD)
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Demeği (UKAT)
Ankara Gümrük Müşavirleri Demeği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği


EORI NUMARASI
Economic Operators Registration and Identification number

Bulgaristan’da eşsiz EORI numarası 2 şekilde alınabilmektedir:

1.   Kağıt başvuru formu aracılığı ile;

2.   Gümrük Ajansı E-portali üzerinden elektronik başvuru ile.

Kâğıt başvuru formu aracılığı ile EORI numarası alınması:

EORI numarası alınması için hazırlanmış standart başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli belgeler dahil edilip ilgili gümrük birimine başvuru yapılmaktadır.

Gümrük Ajansı E-portali üzerinden elektronik başvuru ile EORI numarası alınması için atılması gereken adımlar:

1. Başvuru sahibinin 910/2014 nolu AB Regülasyonu şartlarını karşılayan elektronik imzasına sahip olması;

2. Başvuru sahibinin Bulgaristan Gümrük Ajansı E-portalinde kaydı olması. Kayıt aşağıdaki link üzerinden yapılmaktadır:

https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=28

3. Kaydı yapılan gerçek veya tüzel kişi adına ‘Kullanıcılar ve erişim yönetimi’ hizmeti, süreç ‘1. Sistemlere erişim (Milli ve AB)’ aracılığı ile ‘EORI2 hizmetleri’ için başvuru yapılması gerekmektedir;

4. Gümrük Ajansı E-portalinin ‘Kullanıcılar ve erişim yönetimi’ bölümünden EORI kaydı çalışma ortamına girilmesi ve EORI numarası alınması için gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

EORI portali ve kayıt işlemleri hakkında ilave açıklama kılavuzları Gümrük Ajansı E-portalinin ‘Güncel belgeler’ bölümünde yer almaktadır.

İlave desteğe ihtiyacınız olması halinde talebinizi https://servicedesk.customs.bg web sitesi üzerinden  veya servicedesk@customs.bg mail adresine iletmeniz mümkündür.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki link üzerinden de ulaşılması mümkün olmaktadır:

https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId = 15&isActive=id 0

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top