image_pdfimage_print

     AB Mevzuat     

Önemli Hatırlatma

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Yeni GTİP’ler Eklenmiştir. (03.01.2022)

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almakta olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır.

Ek1- (03.01.2022 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi)

image_pdfimage_print